Alles over sport logo

Onderhoudsopties

Het is belangrijk om een sporthulpmiddel goed te onderhouden en reparaties aan te vragen wanneer dat nodig is. Er zijn verschillende partijen die hierbij kunnen helpen.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over onderhoudsopties.

Leveranciers

Bijna alle leveranciers in Nederland bieden reparatie- en onderhoudsdiensten voor sporthulpmiddelen aan. Het is aan te raden om voor de aanschaf van een sporthulpmiddel de volgende punten te bespreken:

  1. Reparatie en onderhoud: Biedt de leverancier reparatie- en onderhoudsdiensten aan? Wat is het verwachte tijdsbestek voor deze diensten?
  2. Service op locatie: Kan de leverancier bij de sporter thuis of op de sportvereniging langskomen voor controles of reparaties?
  3. Kosten: Wat zijn de kosten per onderdeel voor een reparatie?
  4. Frequentie van controles: Hoe vaak moet de sporter met het gekozen sporthulpmiddel langs komen voor een controle?
  5. Inloopspreekuur: Heeft de leverancier een inloopspreekuur waar de sporter op een bepaalde dag met het hulpmiddel langs kan komen?
  6. Onderdelen bestellen: Kunnen er reserveonderdelen los besteld worden?

Elke leverancier heeft zijn eigen beleid omtrent reparatie en onderhoud. Door deze vragen te stellen, krijgt de sporter een duidelijk beeld van de snelheid en het gemak waarmee onderhoud en reparaties kunnen worden geregeld. kijk voor meer informatie over leveranciers op de website van Vilans.

De fietsenmaker

Op zoek naar een snelle oplossing voor het repareren van banden van sportrolstoelen of onderdelen van aangepaste fietsen en handbikes? Een fietsenmaker kan vaak dezelfde soort onderdelen hebben en de reparaties uitvoeren. Houd er echter rekening mee dat fietsenmakers niet altijd bekend zijn met de specifieke onderdelen van sporthulpmiddelen. Bel daarom altijd vooraf om te controleren of de fietsenmaker de reparatie kan uitvoeren.

Bij verhuizen

Gaat de sporter verhuizen en heeft hij of zij een sporthulpmiddel? Dan zijn er bepaalde regels die de sporter moet volgen.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over sporthulpmiddelen en verhuizing.

Het convenant Meeverhuizen

Het convenant Meeverhuizen is opgesteld om te voorkomen dat sporters bij een verhuizing hun hulpmiddelen moeten inleveren en opnieuw moeten aanvragen bij de nieuwe gemeente. Deze regeling bestaat in Nederland sinds 2020.

Het convenant Meeverhuizen stelt dat sporters hun hulpmiddel kunnen blijven gebruiken, ongeacht hun verhuizing naar een andere gemeente. Dit betekent dat de sporter niet langer het hulpmiddel hoeft in te leveren en opnieuw een aanvraagtraject hoeft te doorlopen. Dit vermindert de administratieve belasting en zorgt ervoor dat sporters hun hulpmiddel zonder onderbreking kunnen blijven gebruiken.

Hoe werkt het in de praktijk?

  • Informeren van de gemeente: Bij verhuizing dient de sporter de huidige en de nieuwe gemeente te informeren over de verhuizing en het gebruik van het hulpmiddel.
  • Overdracht van informatie: De gemeenten regelen onderling de overdracht van de benodigde informatie over het hulpmiddel.
  • Behouden van het hulpmiddel: De sporter mag het hulpmiddel blijven gebruiken tijdens en na de verhuizing, zonder onderbreking van de dienstverlening.
  • Aanpassing en ondersteuning: Indien nodig, wordt het hulpmiddel aangepast aan de nieuwe woonsituatie van de sporter door de nieuwe gemeente.

Meer informatie over het convenant Meeverhuizen, inclusief de benodigde documenten en stappen voor ondertekening, is te vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hier kunnen gemeenten en sporters alle benodigde informatie vinden om een soepele overgang bij verhuizing te garanderen.