Alles over sport logo

Over ons

Kennis over Sportondersteuning is een platform dat is opgericht in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking tussen Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes Nederland, en Gehandicaptensport Nederland. Het platform streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Biedt informatie, advies, en onderzoek om sport en bewegen in Nederland te stimuleren en te verbeteren.

Helpt kinderen en jongeren met een beperking om actief deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Ondersteunt en bevordert sportparticipatie voor mensen met een beperking door middel van programma’s, evenementen, en samenwerkingen.

Het VWS werkt aan een gezond en actief Nederland door beleid te ontwikkelen en te ondersteunen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport.

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen, maar sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter. Daarin spelen verschillende factoren een rol zoals fysieke en sociale toegankelijkheid, beschikbaarheid van hulpmiddelen, vindbaarheid van sportaanbod en deskundigheid van begeleiders en kennis van professionals. Om de kennis van professionals te ondersteunen, heeft het VWS de opdracht gegeven om hierin verbetering aan te brengen.

We willen met dit platform samen met professionals de toegankelijkheid van sport en bewegen voor mensen met een beperking vergroten, zodat iedereen met een beperking volop kan genieten van alles wat sport en bewegen te bieden heeft!

Huidige Situatie

In 2016 is aan het VN-verdrag een extra regel toegevoegd voor mensen met een beperking. Alle provincies in Nederland worden aangemoedigd om meer toegankelijkheid te creëren op het gebied van sporten en bewegen, zodat alle mensen, met of zonder beperking, gelijke kansen hebben om mee te doen in sport, recreatie en vrije tijd.  

Op dit moment is de ondersteuning voor mensen met een handicap nog vaak voor verbetering vatbaar. Ons doel is om, met het verstrekken van de juiste informatie, professionals te helpen bij de dienstverlening en ondersteuning richting mensen met een beperking.

Onze werkwijze

Deze website presenteert informatie gebaseerd op de ‘klantreis’; het traject dat een potentiële sporter met een beperking doorloopt. Van stimuleren en kennismaken tot aan actieve en structurele deelname. We maken voor wat betreft de klantreis een onderscheid in drie onderwerpen: Sporthulpmiddelen, sportvervoer en sportfinanciën.