Alles over sport logo

Aanschaf sporthulpmiddelen

Een sporthulpmiddel kan op verschillende manieren aangevraagd worden. Op deze pagina vind je een overzicht van alle mogelijke partijen, tips voor met maken van een aanvraag, en alternatieven.

Waar kan een hulpmiddel aangevraagd worden?

Er zijn verschillende partijen waar een aanvraag gedaan kan worden voor een sport- of mobiliteitshulpmiddel. Zowel een begeleider, naaste, behandelaar of de sporter zelf kan een aanvraag doen.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De aanvraag wordt gedaan via de gemeente.
 • Zorgverzekeringswet: In het basispakket van een zorgverzekeraar wordt altijd wettelijk vastgesteld wat zij vergoeden. Onzeker of een specifiek sporthulpmiddel vergoed wordt? Vraag het voor de zekerheid altijd na bij de zorgverzekeraar.
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV): Er kan een aanvraag gedaan worden voor specifieke mobiliteitshulpmiddelen. Hier is het van belang dat het hulpmiddel helpt met het verbeteren van werkomstandigheden.
 • Wet langdurige zorg (Wlz): Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt gekeken of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een hulpmiddel.
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuner

  Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een hulpmiddel bij de Wmo of Wlz, kan de aanvrager ervoor kiezen hulp te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning is gratis en werkt in het belang van de aanvrager. Cliëntondersteuners kunnen helpen met het geven van informatie, adviezen en kortdurende ondersteuning. Ondersteuning is aan te vragen via de gemeente.

Welke vormen van aanvraag zijn er?

Bij het aanvragen van een sporthulpmiddel bij de gemeente (Wmo) zijn er meerdere mogelijkheden:

 • Maatwerkvoorziening: Op basis van behoefte en individuele omstandigheden kan een aanvrager belang hebben bij een op maat gemaakt hulpmiddel. Het hulpmiddel komt in de meeste gevallen in bezit van de aanvrager.
 • Algemene voorziening: Als maatwerk niet nodig is wordt een algemene voorziening ingezet, waarbij bijvoorbeeld het sporthulpmiddel wordt verkregen via een sportvereniging. Het hulpmiddel zal dan niet in vast bezit komen van de aanvrager.

De WMO is verantwoordelijk voor het beoordelen of een algemene voorziening voldoende is, of dat maatwerk nodig is. Bij gebruik van een Wmo voorziening betaalt de inwoner een vaste eigen bijdrage van €19 per maand. De gemeente kan ervoor kiezen dit bedrag te verlagen of een specifieke groep vrij te stellen van de eigen bijdrage.

Welke vormen van financiering zijn er?

Bij het aanvragen van een sporthulpmiddel komen ook verschillende financieringsmogelijkheden kijken:

 • Persoonsgebonden Budget (PGB): Een Persoonsgebonden Budget is een geldbedrag waar mee de aanvrager zelf zijn of haar eigen zorg kan inkopen. De overheid bepaalt hoeveel geld er wordt gegeven. Met dat geld kan de aanvrager zelf beslissen welke zorg nodig is en van wie de zorg komt. De aanvrager heeft keuzevrijheid.
 • Zorg in Natura (ZiN): Bij Zorg in Natura bepaalt de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar waar de zorg vandaan komt en wat de aanvrager krijgt. De aanvrager hoeft dan niets te regelen, maar is volledig afhankelijk van de partij waar de vergoeding aangevraagd wordt. Wanneer je te maken hebt met de Wlz regeling, is ZiN ook een mogelijkheid. De administratie en uitbetaling wordt dan via het zorgkantoor gedaan.
 • Het zorgvuldig uitvoeren van de aanvraag

  Benieuwd naar hoe je een aanvraag zo zorgvuldig mogelijk kan laten lopen? Bekijk hier de tips:

  • Definieer duidelijk de zorgbehoefte en hulpvraag om het recht op vergoeding vast te stellen.
  • Verkrijg een medische verklaring van een revalidatiearts, huisarts, fysiotherapeut, of ergotherapeut. Benadruk de beoogde keuze voor een specifiek hulpmiddel en motiveer uitgebreid waarom dit de meest geschikte optie is.
  • Laat een professioneel gericht onderzoek uitvoeren, naast medisch of ergonomisch onderzoek, om het benodigde hulpmiddel te bepalen.
  • Zorg ervoor dat het aangevraagde hulpmiddel bijdraagt aan zelfredzaamheid en participatie. Stel concrete doelen, zoals het behoud van conditie en fysieke gezondheid, en motiveer waarom het gevraagde hulpmiddel hieraan bijdraagt.
  • Toon aan dat het hulpmiddel lange termijn verbeteringen en kostenvermindering in de toekomst mogelijk maakt. Investeer nu eventueel in een meer kostbaar hulpmiddel dat beter aansluit bij de behoeften van de aanvrager, om toekomstige zorgkosten te minimaliseren.

Financiële alternatieven

Uniek sporten geeft de mogelijkheid om een sporthulpmiddel aanvraag te doen. Na goedkeuring kijken zij of vanuit de Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, of UWV een vergoeding geregeld kan worden. Kan hier geen vergoeding geregeld worden, dan financiert Uniek Sporten 85% van het bedrag dat nodig is voor het sporthulpmiddel. Het overige bedrag (%15) kan zelf betaald worden als eigen bijdrage of opgehaald worden met Crowdfunding.