Alles over sport logo

Feiten en Cijfers

Op deze pagina presenteren we feiten en cijfers over de sport en beweegdeelname van mensen met een beperking in Nederland. Hoe is het gesteld met deze sport- en beweegdeelname? Welke voordelen halen mensen met een beperking uit sport en bewegen en welke obstakels zijn er aanwezig?

Deze cijfers zijn afkomstig van onderzoeken uit 2021 en kunnen in de loop der tijd veranderen.

De huidige sportdeelname van mensen met een beperking

In 2022 is geconstateerd1 dat 53 % van de Nederlanders van 12 jaar en ouder minimaal één keer per week of vaker aan sport deelnam. De deelname van mensen met een beperking aan sport en bewegen ligt ruim 30% lager dan bij mensen zonder beperking.

 • Verstandelijke beperking: 40% sport minstens één keer per week.
 • Visuele beperking: 26% sport minstens één keer per week.
 • Auditieve beperking: 26% sport minstens één keer per week.
 • Motorische beperking: 17% sport minstens één keer per week.
 • Welke vormen van beperkingen zijn er?

  Bij een lichamelijke beperking kan sprake zijn van een stoornis in het zien, horen of bewegen:

  • Auditieve beperking: Het verstaan van spraak is moeilijk tot onmogelijk.
  • Visuele beperking: slechtziend of volledig blind.
  • Motorische beperking: Beperking in bewegen als gevolg van ziekte, ongeval of aangeboren afwijking. Bijvoorbeeld: door een spierstoornis, verlamming in de ledematen of amputatie.

  Een verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door een IQ van maximaal 75. Bij deze beperking wordt onderscheid gemaakt tussen een lichte, matige of ernstige beperking. Soms gaat een verstandelijke beperking gepaard met gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Waarom sporten en bewegen belangrijk is, maar niet altijd mogelijk

Mensen met een beperking sporten en bewegen volgens onderzoek2 voornamelijk voor plezier, ontspanning, gezondheid, gezelligheid, en contact met anderen. Hieronder staat een overzicht van positieve effecten en van mogelijke belemmeringen die de sport- en beweegdeelname van iemand met een beperking kan bemoeilijken.

 • Positieve effecten

  • Het opbouwen van zelfvertrouwen
  • Het kwijtraken van overtollige energie
  • Meer buiten actief kunnen zijn
  • Het vergroten van sociaal contact
  • Het leren van iets nieuws
  • Het verbeteren van vaardigheden
 • Belemmeringen

  • Te weinig toegang tot hulpmiddelen
  • Te weinig goede begeleiding
  • Te weinig sportmogelijkheden in de buurt
  • Gezondheid laat sporten niet toe
  • Onvoldoende acceptatie/ bang voor vooroordelen
  • Het vervoer kost veel (tijd/duur/afhankelijkheid)
  • Beperkte financiële middelen

Sporten en bewegen zorgt niet alleen voor positieve effecten voor de sporter zelf, maar het levert ook de maatschappij veel op. De sociaaleconomische waarde van sport en beweging ligt ook 15% hoger voor mensen met een beperking dan mensen zonder een beperking.

Benieuwd naar de mogelijkheden om sport en bewegen te stimuleren voor mensen met een beperking in jouw maatschappij? Kijk dan op de pagina: Sport- en beweegstimulering.

 1. https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportdeelname-wekelijks ↩︎
 2. https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26505/deelname-sport-en-bewegen-door-mensen-met-een-beperking/ ↩︎