Alles over sport logo

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan een aanvraag worden gedaan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur richt zich op kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld of geldzorgen. Het fonds betaalt voor deze kinderen het lesgeld of de contributie van een sport- en cultuurclub.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de financiële regeling

Op de website Kieseenclub.nl van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan een aanvraag voor financiële ondersteuning worden gedaan. Ouders kunnen hier direct een aanvraag doen. Voorafgaand aan de aanvraag wordt gevraagd naar de gemeente of postcode. Aan de hand van deze gegevens geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een intermediair in de buurt waar je een aanvraag kan doen.

Wanneer er geen intermediair te vinden is in de gemeente van de aanvrager, adviseert Jeugdfonds Sport & Cultuur om contact op te nemen met een van hun coördinatoren. Zij kijken dan samen naar een passende oplossing.

  • Helpen als intermediair

    Als een professional een kind wil helpen, kan hij of zij zich aanmelden als intermediair. De intermediair is dan de tussenschakel tijdens het regelen van de ondersteuning.

Gemeentelijke regeling

Een gemeente kan eigen richtlijnen hanteren voor een regeling, en deze regelingen kunnen in de loop van de tijd aangepast worden of verdwijnen. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met de gemeente waar de potentiële sporter woont voor actuele informatie, of de website van de gemeente te raadplegen. In de meeste gevallen worden gemeentelijke regelingen via DigiD geregeld.

  • Tip

    Voor gemeentes kan het handig zijn een aanvraag voor financiële regeling aan te vragen bij de voorzieningenwijzer. Via de voorzieningenwijzer kunnen alle sport gerelateerde regelingen samen met andere minimaregelingen aangevraagd worden.

Wanneer gemeentelijke ondersteuning of andere lokale voorzieningen niet toereikend zijn, kan via het Nationale Fonds Kinderhulp een aanvraag worden gedaan. Dit kan voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Deze voorziening wordt gezien als vangnet, maar kan alleen worden aangevraagd door een professional. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, jeugdhulpverlener, verloskundige, docent, of consulent vanuit een wijkteam.

Het Nationale Fonds Kinderhulp hanteert geen harde inkomenseis. Meerdere factoren worden meegerekend bij het bepalen of een kind financiële ondersteuning nodig heeft. Het kan zijn dat een gezin in de bijstand leeft, maar ook kan het zijn dat iemand net bóven de armoedegrens verdient en daarmee toeslagen en voorzieningen misloopt waardoor diegene toch minder te besteden heeft dan iemand in de bijstand. Soms hebben ouders wel een baan, maar ook hoge ziektekosten of schulden die afbetaald moeten worden. Hierbij geldt vanuit het fonds: komt een kind door de financiële situatie iets tekort? En zijn er geen andere fondsen die kunnen ondersteunen? Dan kan het Nationaal Fonds Kinderhulp helpen.

Via de website van het Nationaal Fonds Kinderhulp kan een aanvraag worden gedaan. Hier moet worden ingevuld voor wie hulp wordt gevraagd, welke hulp nodig is en wat de financiële en sociale motivatie is. Binnen 5 werkdagen geeft de organisatie een terugkoppeling op de aanvraag.

Sam& voor alle kinderen

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Het is een digitaal loket waar ouders/verzorgers een aanvraag kunnen doen voor financiële ondersteuning.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de financiële regeling

Bij Sam& voor alle kinderen kunnen naast sportlessen ook aanvragen worden gedaan voor schoolspullen, muziek en theater, uitjes of een verjaardagsbox. De aanvraag kan voor meerdere kinderen worden gedaan.

Via de website van Sam& voor alle kinderen kan de aanvraag worden ingevoerd. Het advies is om ruim 6 weken van tevoren een aanvraag te doen. Gemiddeld duurt een aanvraag 2 weken tot 1 maand. Iemand die voor het eerst een aanvraag doet zal eerst een intake krijgen via een van de partners.