Alles over sport logo
  • De situatie van de (potentiële) sporter in kaart brengen

    Na het maken van de sportkeuze kan er beoordeeld worden of financiële ondersteuning nodig is voor de contributie en/of attributen. Nog geen sportkeuze gemaakt? Ga dan naar de pagina ‘Sportkeuze’.

    Een (potentiële) sporter kan in aanmerking komen voor financiële regelingen wanneer zijn of haar inkomen rond sociaal minimumniveau ligt. Dit houdt in dat iemand minder verdient dan het bedrag dat nodig zou moeten zijn om normaal van te leven. In de meeste gevallen kijkt een fonds of gemeente of het inkomen onder de 110/120 procent van het sociaal minimum ligt. Via de website van het UWV wordt een overzicht gegeven van de sociale minimumgrens.

    De gegevens op de website van het UWV worden twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangepast.

De juiste financiële regeling voor de sporter

Als de sporter op basis van zijn of haar inkomen recht heeft op een financiële regeling, kan worden bekeken bij welke partij de regeling moet worden aangevraagd. Deze keuze is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de leeftijd en de financiële regeling in de woongemeente van de sporter.
De onderstaande vragen helpen bij de keuze van de geschikte financiële regeling voor de sporter en hoe de aanvraag kan worden geregeld.

Zo ja:

Voor kinderen en jongeren zijn er speciale fondsen en regelingen waar ouders of verzorgers financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de pagina ‘Financiële regelingen voor de jeugd’ lees je meer over de verschillende opties en hoe je deze kunt aanvragen.

Zo nee:

Bekijk de andere vraagstelling en beoordeel of deze aansluit bij de behoefte van de sporter. Zoek je financiële ondersteuning voor een sporthulpmiddel of vervoer naar de sportlocatie? Kijk dan bij de thema’s ‘Sporthulpmiddelen’ of ‘Sportvervoer’.

Zo ja:

Op de pagina ‘Financiële regelingen voor volwassenen’ vind je een overzicht van alle beschikbare partijen en regelingen, inclusief uitleg over het aanvraagproces.

Zo nee:

Zoek je financiële ondersteuning voor een sporthulpmiddel of vervoer naar de sportlocatie? Kijk dan bij de thema’s ‘Sporthulpmiddelen’ of ‘Sportvervoer’.