Alles over sport logo
  • De situatie van de (potentiële) sporter in kaart brengen

    Na het maken van de sportkeuze kan er beoordeeld worden wat voor sporthulpmiddel nodig is om structureel deel te kunnen nemen aan de sport. Nog geen sportkeuze gemaakt? Ga dan naar de pagina ‘Sportkeuze’.

    Het is te adviseren om vóór het uitzetten van een aanvraag voor een sporthulpmiddel de medische situatie van de sporter vast te leggen.  

    • Medische situatie: een medische situatie kan alleen vastgelegd worden door de behandelend arts (Huisarts, revalidatiearts, arbo-arts, avg-arts).

    Instanties zoals de gemeente kunnen via een aanvraagformulier toestemming vragen om medische gegevens te verkrijgen. De huisarts of behandelend arts dient dan toestemming te krijgen van de sporter om de medische gegevens te delen.

Het juiste sporthulpmiddel voor de sporter

Sporthulpmiddelen volgt drie belangrijke stappen in het proces. Eerst wordt er vanuit het aanbod een keuze gemaakt welk sporthulpmiddel nodig is of waar uitleenmogelijkheden beschikbaar zijn. Zodra de sporter zeker is van de keuze van het sporthulpmiddel en de sport, begint het aanvraagproces. Als een sporthulpmiddel in vast gebruik van de sporter is, zijn er diverse gebruik- en onderhoudsopties beschikbaar.

Met behulp van de onderstaande vragen kan worden bepaald in welke stap van het proces de sporter zich bevindt en hoe hij of zij het aanvraag- of regelproces kan voortzetten.

Zo ja:

Bezoek de pagina ‘Aanbod sporthulpmiddelen’ voor een overzicht van de diverse sporthulpmiddelen.

Zo nee:

Bekijk een van de andere vraagstellingen en beoordeel of deze de behoefte van de sporter beantwoorden.

Zo ja:

Bezoek de pagina ‘Aanschaf sporthulpmiddelen’ voor meer informatie over alle partijen waar een sporthulpmiddel aangevraagd kan worden.

Zo nee:

Bekijk een van de andere vraagstellingen en beoordeel of deze de behoefte van de sporter beantwoorden.

Zo ja:

kijk op de pagina ‘Gebruik sporthulpmiddelen‘ voor meer informatie over reparatie, onderhoud en wat te doen bij verhuizen.

Zo nee:

Bekijk een van de andere vraagstellingen en beoordeel of deze de behoefte van de sporter beantwoorden.