Alles over sport logo
 • De situatie van de (potentiële) sporter in kaart brengen

  Na het maken van de sportkeuze kan er beoordeeld worden wat voor soort vervoer er nodig is om van A naar B te komen. Nog geen sportkeuze gemaakt? Ga dan naar de pagina ‘Sportkeuze’.

  Het is te adviseren om vóór het uitzetten van een aanvraag bij vervoersorganisaties of voor middelen de medische en persoonlijke situatie van de sporter vast te leggen.  

  • Medische situatie: een medische situatie kan alleen vastgelegd worden door de behandelend arts (Huisarts, revalidatiearts, arbo-arts, avg-arts).
  • Persoonlijke situatie: een persoonlijke situatie duidt vooral op waar de sporter ondersteuning voor zoekt en wat dit mogelijk op kan lossen. Het is belangrijk dat er goed wordt gekeken naar wat de sporter zelf kan en in hoeverre familie of naasten ondersteuning kunnen bieden.

  Instanties zoals de gemeente kunnen via een aanvraagformulier toestemming vragen om medische gegevens te verkrijgen. De huisarts of behandelend arts dient dan toestemming te krijgen van de sporter om de medische gegevens te delen.

Het juiste vervoer voor de sporter

Sportvervoer kan worden ingedeeld in drie categorieën: vervoer met behulp van een hulpmiddel, openbaar vervoer en speciale vervoersvoorzieningen. Aan de hand van de onderstaande vragen kan worden bepaald welke vorm van vervoer het meest geschikt is voor de (potentiële) sporter en hoe zij dit vervoer kunnen organiseren of aanvragen.

Zo ja:

Met behulp van een aangepast middel zoals een auto of aangepaste fiets kan de sporter zelf, of met minimale begeleiding, van A naar B komen. Op de pagina ‘Vervoershulpmiddelen’ lees je over de mogelijke opties en hoe deze aangeschaft kunnen worden.

Zo nee:

Bekijk een van de andere vraagstellingen en beoordeel of deze de behoefte van de sporter beantwoorden.

Zo ja:

Als een sporter wilt reizen met het openbaar vervoer, maar wel met behulp van begeleiding, kan er een aanvraag worden gedaan voor reisassistentie. Bekijk de pagina ‘Reizen met het openbaar vervoer’ voor meer uitleg.

Zo nee:

Bekijk een van de andere vraagstellingen en beoordeel of deze de behoefte van de sporter beantwoorden.

Zo ja:

Er zijn diverse vormen van speciaal vervoer waarop een sporter een beroep kan doen. Deze vervoersopties zijn onder te verdelen in regionaal en bovenregionaal vervoer. Op de pagina ‘vervoersvoorzieningen’ lees je welke soorten vervoersvoorzieningen er zijn en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

Zo nee:

Bekijk een van de andere vraagstellingen en beoordeel of deze de behoefte van de sporter beantwoorden.