Alles over sport logo

Regionaal niveau (tot +/- 25 kilometer)

Heeft de sporter behoefte aan vervoer binnen een maximale afstand van 25 kilometer vanaf huisadres? Dan kan een aanvraag voor Wmo-vervoer gedaan worden.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de vervoersoptie

Een sporter kan Wmo-vervoer aanvragen bij het Wmo-loket in de woongemeente. Bij goedkeuring ontvangt de sporter een Wmo-indicatie met een speciale vervoerspas. Hiermee kan de sporter gebruik maken van het Wmo-vervoer.

Eenmaal in het bezit van de vervoerspas kan de sporter tegen een gereduceerd tarief reizen naar bestemmingen binnen de maximale afstand van 25 kilometer vanaf het woonadres. Het jaarlijkse persoonlijk kilometerbudget (PKB) wordt op basis van maatwerk bepaald.

De sporter betaalt een eigen bijdrage per kilometer voor het gebruik van Wmo-vervoer. De tarieven verschillen per gemeente en zijn terug te vinden op de website van Alleszelf.

Naast de eigen bijdrage voor vervoer, betaalt elke sporter een maandelijkse bijdrage voor de Wmo of Wlz. De hoogte van de maandelijkse bijdrage kan berekent worden met de rekenhulp van het CAK.

Om rekening mee te houden bij Wmo-vervoer:

 • Eventuele omrijdkilometers vanwege collectief vervoer. Ritten kunnen langer duren voordat de bestemming is bereikt.
 • De voorwaarden binnen het Wmo-vervoer verschillen per gemeenten. Het (kosteloos) meenemen van een extra sportrolstoel en grotere sportmaterialen is niet overal standaard. Vraag het Wmo-loket naar de voorwaarden binnen de woongemeente van de sporter.
 • Er is een medische indicatie nodig voor het gratis meenemen van een begeleider.
 • De Zorgwijzer

  Op de website van de Zorgwijzer staat een volledig stappenplan voor het aanvragen van Wmo-vervoer. Doorloop dit stappenplan voordat je een aanvraag indient, of bel bij vragen de woongemeente waar de sporter.

Boven regionaal niveau (vanaf +/- 25 kilometer)

Heeft de sporter behoefte aan vervoer vanaf 25 kilometer van het huisadres? Dan kan een aanvraag voor Valys gedaan worden.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de vervoersoptie

Valys is aan te vragen voor reizen vanaf 25 kilometer enkele reis. Met Valys krijgt de sporter standaard 700 kilometer reisbudget per jaar. Een hoger budget is per specifieke voorwaarden aan te vragen. Om te kunnen reizen met Valys heeft de sporter een Valyspas nodig. Deze pas kan alleen aangevraagd worden wanneer de sporter minimaal één van de volgende documenten bevat:

 • Bewijs van de gemeente dat de sporter recht heeft op Wmo-vervoer;
 • Bewijs van de gemeente dat de sporter recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
 • Een gehandicapten parkeerkaart van de gemeente;
 • Een OV-begeleiderskaart;
 • Een verklaring van de gemeente dat er noodzaak is voor bovenregionaal vervoer (dit kan ondanks dat de sporter niet beschikt over de bovenstaande documenten).

De pas kan zowel online via pasaanvraag.nl aangevraagd worden of via de post. In beide gevallen moet de sporter een pasfoto, kopie van het identiteitsbewijs en volledig ingevuld aanvraagformulier aanleveren. Tijdens de aanvraag moet de mobiliteitsbeperking van de sporter duidelijk benoemd worden. In de meeste gevallen krijgt de aanvrager de pas binnen twee weken. De pas is na aanvang onbeperkt geldig.

Om rekening mee te houden bij Valys-vervoer

 • Wanneer het kilometerbudget op is, betaald de sporter commercieel tarief.
 • Bij Valys komen omrijdkilometers vaak voor. Een Sporter kan daardoor later dan gepland aankomen op de bestemming
 • Een standaard persoonlijk kilometerbudget (PKB) is 700 km op jaarbasis. Daarvoor dient de sporter naast zijn sportritten ook andere sociale reizen te voldoen.
 • Bij Valys mag de sporter maximaal 2 hulpmiddelen meenemen naast bagage. Dit dient vooraf aangevraagd te worden.
 • Bij Valys mag 1 begeleider gratis mee.
 • Hoog Persoonlijk Kilometer Budget

  Als er extra kilometers nodig zijn, kan de sporter een aanvraag doen voor een Hoog Persoonlijk Kilometer Budget (HPKB). Bij het HPKB krijgt de sporter boven op de standaard 700 kilometer per jaar, maximaal 2350 kilometers. Een sporter komt in aanmerking voor HPKB wanneer:

  • Diegene een Valyspas heeft
  • Gebruik maakt van een Wmo voorziening voor een rolstoel of scootmobiel
  • De rolstoel of scootmobiel groter zijn dan de volgende maten: 150 cm lang, 70 cm breed, 137,5 cm hoog
  • Te maken heeft met een ernstige beperking waardoor reizen met het openbaar vervoer onmogelijk is.
  • Na beoordeling van de Valys arts duidelijk wordt dat de sporter in aanmerking komt.

  Benieuwd of de sporter in aanmerking komt met HPKB? Doorloop dan het stroomschema op hoogpkb.nl.

Sportvervoersvoorziening

De sportvervoersvoorziening biedt sporters een praktische vervoersoplossing, vergelijkbaar met Valys. Stichting Special Heroes Nederland regelt, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het sportvervoer voor mensen met een lichamelijke beperking. Qarin is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de vervoersoptie

Met de sportvervoersvoorziening reist de sporter rechtstreeks van het huisadres naar de sportlocatie. Hierbij mag één begeleider gratis meereizen. De sporter die de rit aanvraagt betaald een eigen bijdrage per kilometer. Sporters of begeleiders die meereizen hoeven geen eigen bijdrage per kilometer te betalen. Het Persoonlijk Kilometer Budget (PKB) van de voorziening is maximaal 4000 km per kalenderjaar, afhankelijk van beschikbaar budget en aantal aanmeldingen op jaarbasis. De toegewezen kilometers vervallen dan ook op 31 december van elk jaar. Deze voorziening kan aangevraagd worden via de website van Stichting Special Heroes Nederland.

Om Rekening mee te houden bij de Sportvervoersvoorziening

 • Alleen een sporter (met eventueel één begeleider) mag gebruik maken van de sportvervoersvoorziening;
 • De sporter is lid van een vereniging die aangesloten is bij een sportbond;
 • De sportbond dient lid te zijn van NOC*NSF;
 • De sporter beoefend de sport met als uitgangspunt mee te kunnen doen aan wedstrijden en/of competitie;
 • De sporter heeft geen eigen vervoer;
 • De sporter is niet tot moeilijk in staat om gebruik te maken van andere vervoersvoorzieningen of het openbaar vervoer;
 • De sporter vindt het niet erg met teamgenoten te reizen naar de sportlocatie. (Echter het aantal meereizende is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoersmiddel);
 • Mensen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen geen gebruik maken van de voorziening;
 • De sporter dient Qarin toestemming geven voor het automatisch incasseren van een eigen bijdrage, deze incasso vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is.

Vrijwilligersvervoer

Naast bovengenoemde vervoersopties werken (lokale) initiatieven steeds meer met de inzet van vrijwilligers. Kanttekening van vrijwilligersvervoer is dat het kwetsbaar is, vaak niet rolstoeltoegankelijk en veelal bedoeld voor incidentele ritten. Ons advies is dan ook het vrijwilligersvervoer alleen in te zetten als de bovengenoemde vervoersopties (tijdelijk) niet mogelijk zijn.  

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de vervoersoptie

ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is een regeling voor iedereen die buiten de bestaande regelingen vallen. Tegen een eigen bijdrage per gereden kilometer (gebaseerd op de afstand van het huisadres van de chauffeur) en eventuele parkeerkosten, rijden vrijwilligers uit de buurt met hun eigen auto. ANWB AutoMaatje is aan te vragen via de volgende werkwijze:

 • Neem contact op met ANWB AutoMaatje in de woongemeente van de sporter. Contact opnemen kan via de website van de ANWB;
 • Een rit dient minimaal twee dagen van tevoren aangevraagd te worden;
 • Aan de hand van de aanvraag wordt er gekeken naar een beschikbare vrijwilliger;
 • De ANWB belt wanneer een vrijwilliger beschikbaar is. Hierbij wordt een inschatting gegeven van de te verwachte kosten. De vergoeding dient rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald te worden;
 • Voor gebruik van ANWB AutoMaatje hoeft de sporter geen lid te zijn van de ANWB;

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de ANWB. Hierbij is de voorwaarde dat ze in bezit zijn van een eigen auto die APK-gekeurd is en in bezit is van een WA-verzekering. Bovendien moet de Vrijwilliger een geldig rijbewijs hebben.

 • Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer

  Via Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer kan informatie opgehaald worden over de vrijwilligersvervoersopties in bepaalde provincies, het werven van vrijwilligers en informatie over de ontwikkelingen. Op de website kan een aanvraag gedaan worden voor publicaties met de benodigde informatie.

Staat er geen vervoersoptie tussen die de wensen en behoefte van de sporter beantwoord? Kijk dan bij ‘Reizen met het openbaar vervoer’ of ‘Vervoershulpmiddelen’.