Alles over sport logo

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Als de gemeente van de sporter is aangesloten bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur, kan hier een aanvraag worden ingediend.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de financiële regeling

Bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur kan alleen een intermediair/professional een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Hierbij zijn een aantal dingen van belang, namelijk:

  • De intermediair moet professioneel betrokken zijn bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur
  • De intermediair moet op de hoogte zijn van de financiële situatie van de mogelijke sporter
  • De intermediair heeft zelf een zakelijk e-mailadres
  • De gemeente waar de potentiële sporter woont moet aangesloten zijn bij het Volwassenenfonds

Let op: de spelregels verschillen per gemeente!

Het Volwassenfonds biedt aan intermediairs, gemeenten en aan aanbieders een toolkit pakket voor meer ondersteuning.

Gemeentelijke regeling

Wanneer de gemeente geen samenwerking heeft met het Volwassenenfonds, is er vaak een gemeentelijke regeling.

*Klap hieronder de balk uit voor informatie over de financiële regeling.

Het is goed om te weten dat elke gemeente eigen richtlijnen hanteert. Bovendien worden regelingen soms gewijzigd.

Op de website van de gemeente staat vermeld wat er nodig is voor een aanvraag en hoe lang het duurt. Kijk altijd voorafgaand of de gemeente van de (potentiële) sporter deze informatie op de website heeft.

Indien hier niets over vermeld staat, vraag tijdens het telefoongesprek naar benodigde bewijsstukken tijdens de procedure en het gemiddelde bedrag dat een (potentiële) sporter kan krijgen. Gemeentelijke regelingen worden in de meeste gevallen geregeld via de DigiD.

  • Tip

    Bij sommige gemeenten kan het handig zijn een aanvraag voor een financiële regeling aan te vragen bij de voorzieningenwijzer. Via de voorzieningenwijzer kunnen alle sport gerelateerde regelingen samen met andere minimaregelingen worden aangevraagd.